مرور الفبایی مرور الفبایی

  • کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
مرور بر اساس :

عنوان
1     QTL Analysis for Traits Associated with Feeding Value of Straw in Rice   
2     QTL identi.cation of kernel composition traits with popcorn usingboth   
3     QTL mapping of partial resistance to Phoma basal stem and rootnecrosis   
4     QTLs mapping for Verticillium wilt resistance at seedlingand maturity   
5     QUADRATIC INTEGRALS AND THE REDUCIBILITY OFTHE EQUATIONS OF MOTION OF   
6     Quadratic stochastic intensity and prospective mortality tables   
7     QUADRATURES OF THE SOLUTIONS OFTHE FIRST AND SECOND INITIAL-BOUNDARY-V   
8     Quadrilateral market dependence: Japan, USA,European Union, and Asian   
9     Quail egg yolk (Coturnix coturnix japonica) enriched with omega-3 fatt   
10     Qualitative research through case studies   
11     Quality adjusted price indexes and the Willig condition   
12     Quality and Physiological Changes of Film Packaged&Malvasio' Mandarins   
13     Quality and storage life of par-baked frozen breads   
14     Quality assessment of urban trees: A comparative study of physiologica   
15     Quality attributes of a heart healthy yogurt   
16     Quality changes during ripening of plums (Prunus domestica L.)   
17     Quality changes in fresh-cut pear slices as affected bycontrolled atmo   
18     Quality characteristics of broiler blood mealas affected by yeast, glu   
19     Quality characteristics of farmed Atlantic salmon (Salmo salar)fed die   
20     Quality Characteristics of Hard Winter and SpringWheats Grown under an