مرور الفبایی مرور الفبایی

  • کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
مرور بر اساس :

عنوان
1     Tactical use of unimodal and bimodal communicationby chimpanzees, Pan   
2     ?in female brown trout: trick or treat ب‌False orgasmا   
3     Tail asymptotic results for elliptical distributions   
4     Tail bounds for the distribution of the deficit in the renewal risk mo   
5     Tailings erosion and resuspension in two mine tailings ponds dueto win   
6     Tails of random sums of a heavy-tailed number of light-tailed termsI   
7     Takeover bids, unconditional offer price and investor protection   
8     Talk about teaching! : leading professional conversations   
9     Taming of the skew: transactional models fail to predictreproductive p   
10     Tannin profiles of Vitis vinifera L. cv. red grapes growing in Lisbona   
11     TaqMan PCR for Detection ofGenetically Modiڭ‌ed Durum Wheat   
12     Targeting agricultural research based on potentialimpacts on poverty r   
13     Targeting urban malnutrition: a multi-cityanalysis of the spatial dist   
14     Targeting versus universalism: An evaluation ofindirect effects of the   
15     Taste improvement of refrigerated meat treated withcold-adapted Protea   
16     Taxation and evasion in the presence of extortionby organized crime   
17     Taxes versus quotas for a stock pollutant   
18     Tax evasion as an optimal tax device   
19     Tax evasion in a model of endogenous growth   
20     Tax evasion, tax progression, and efficiency wages