کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Landes Bioscience/Eurekah.com ; New York, N.Y. : Kluwer Academic/Plenum Publishers,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Autoimmune diseases- Gene therapy
Autoimmunity
Mitochondria
Mutation (Biology)
Neurochemistry
Viruses- Reproduction
 
پدیدآور:
Santamaria, Pere.
 
ناشر:
Landes Bioscience/Eurekah.com ; New York, N.Y. : Kluwer Academic/Plenum Publishers,
Landes Bioscience/Eurekah.com ; New York, N.Y. : Kluwer Academic/Plenum Publishers,
Landes Bioscience/Eurekah.com ; New York, N.Y., U.S.A. : Kluwer Academic/Plenum Publishers,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Cytokines and chemokines in autoimmune disease
Santamaria, Pere. ؛  Georgetown, Tex. Landes Bioscience/Eurekah.com ; New York, N.Y. : Kluwer Academic/Plenum Publishers,   ، c2003
شماره راهنما: ‭QR‬,‭188.3‬,‭.S26‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Oxidative phosphorylation in health and disease
Georgetown, Tex., U.S.A. Landes Bioscience/Eurekah.com ; New York, N.Y., U.S.A. : Kluwer Academic/Plenum Publishers,   ، c2004
شماره راهنما: ‭QH‬,‭603‬,‭.M5,O895‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Viral genome packaging machines
Georgetown, Tex. Landes Bioscience/Eurekah.com ; New York, N.Y. : Kluwer Academic/Plenum Publishers,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QR‬,‭470‬,‭.V55‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Gene therapy of autoimmune diseases
Georgetown, Tex. Landes Bioscience/Eurekah.com ; New York, N.Y. : Kluwer Academic/Plenum Publishers,   ، c2005
شماره راهنما: ‭RC‬,‭600‬,‭.G45‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Selective sweep
Georgetown, Tex. Landes Bioscience/Eurekah.com ; New York, N.Y. : Kluwer Academic/Plenum Publishers,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QH‬,‭460‬,‭.S454‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
From messengers to molecules
Georgetown, Tex. Landes Bioscience/Eurekah.com ; New York, N.Y. : Kluwer Academic/Plenum Publishers,   ، c2004
شماره راهنما: ‭QP‬,‭356.3‬,‭.F76‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک