کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Chapman
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
DNA microarrays
Food handling
Mosquitoes
Process control, Statistical methods
Regression analysis, Data processing
 
پدیدآور:
Clements, A. N.(Alan Neville)
Onyiah, Leonard C.
 
ناشر:
Chapman
Chapman & Hall/CRC,
Chapman and Hall/CRC,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
HACCP in meat, poultry and fish processing
London Chapman   ،
شماره راهنما: ‭TX‬,‭537‬,‭.H3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
biology of mosquitoes
Clements, A. N.(Alan Neville) ؛  London ;New York Chapman   ،
شماره راهنما: ‭QL‬,‭536‬,‭.C556‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Design and analysis of experiments
Onyiah, Leonard C. ؛  Boca Raton Chapman & Hall/CRC,   ، c2009
شماره راهنما: ‭QA‬,‭278.2‬,‭.O59‬,‭2009‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Bayesian process monitoring, control and optimization
Boca Raton Chapman and Hall/CRC,   ، c2007
شماره راهنما: ‭TS‬,‭156.8‬,‭.B39‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
DNA microarrays and related genomics techniques
Boca Raton Chapman & Hall/CRC,   ، 2006
شماره راهنما: ‭QP‬,‭624.5‬,‭.D726,.D636‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک