کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Hancock,James F.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Strawberries
ت‍وت‌ ف‍رن‍گ‍ی‌
 
پدیدآور:
Hancock,James F.
ه‍ان‍ک‍وک‌،ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
دش‍ت‌ م‍ش‍وش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Strawberries
Hancock,James F. ؛  1999
شماره راهنما: ‭SB‬,‭385‬,‭.H34‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
توت فرنگی
هانکوک ،جیمز ؛  تهران دشت مشوش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۳۸۵‬,‭‌ه۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک