کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Seed technology
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Seed technology
Seed technology - Encyclopaedia
Seeds- Physiology
seed technology
 
پدیدآور:
Agrawal,Rattan Lal
Barua, Sid
Gregg, B. R.
Ramamoorthy,K
Tiwari, Brajesh
 
ناشر:
Agrobios
Dominant Publishers And Distributors
Food Products Press : Haworth Reference Press
Oxford &IBH publishing
Oxford Book Company
Science Publishers,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Seed technology and its biological basis
1999
شماره راهنما: ‭SB‬,‭114‬,‭.A3,S44‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Seed technology readyreckoner
Ramamoorthy,K ؛  India Agrobios   ، 2006
شماره راهنما: ‭SB‬,‭114‬,‭.R33,S4‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of seed physiology
New York Food Products Press : Haworth Reference Press   ، ,c2004
شماره راهنما: ‭SB‬,‭117‬,‭.H27‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Seed Technology
Agrawal,Rattan Lal ؛  New Delhi Oxford &IBH publishing   ، 1980
شماره راهنما: ‭SB‬,‭117‬,‭.A34‬,‭1980‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Encyclopaedia of seed technology
Barua, Sid ؛  New Delhi Dominant Publishers And Distributors   ، 2010
شماره راهنما: ‭SB‬,‭114‬,‭B3E5‬,‭2010‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Seed conditioning
Gregg, B. R. ؛  Enfield, N.H. Science Publishers,   ، c2009-c2010
شماره راهنما: ‭SB‬,‭113.7‬,‭.G74‬,‭2009‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Seed production of field crops
Tiwari, Brajesh ؛  Jaipur Oxford Book Company   ، 2010
شماره راهنما: ‭SB‬,‭117‬,‭.B7‬,‭2010‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک