کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Seeds
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Grain seeds
No-tillage
Seeds
Seeds congresses
Seeds, Development
Seeds- Congresses
Seeds- Physiology
Seeds-Ecology
Soil fungi
Vegetable - Seeds
seed technology
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍ذره‍ا
 
پدیدآور:
Baker, C. J
Baskin,Carol C.
International Workshop on Seeds(2005 :Brisbane, Qld.)
International workshop on seeds(6th:1999:merida,mexico)
Tiwari, Brajesh
Watanabe, Tsuneo
م‍ک‍ی‌زاده‌ ت‍ف‍ت‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۵۹-
 
ناشر:
Blackwell Pub.,
CAB International
CABI,
CRC Press,
Food Products Press : Haworth Reference Press
IBDC
Oxford Book Company
SSPH
س‍ازم‍ات‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، آم‍وزش‌ و ت‍روی‍ج‌ ک‍ش‍اورزی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ا و م‍رات‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Seed biology:advances and applications :proceeding of the sixth international workshop on seeds,merida,mexico,1999
International workshop on seeds(6th:1999:merida,mexico) ؛ 
شماره راهنما: ‭SB‬,‭113.3‬,‭.I46‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Seeds ecology,biogeography,and evolution of dormancy and germination
Baskin,Carol C. ؛ 
شماره راهنما: ‭S‬,‭21‬,‭.B25‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
No-tillage seeding science and practice
Baker, C. J ؛  Wallingford CAB International   ، 1996
شماره راهنما: ‭S‬,‭604‬,‭.B35‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Seeds:the ecology of regeneration in plant communities
شماره راهنما: ‭QK‬,‭661‬,‭.S428‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Vegetable Seed Production Technology
India IBDC   ، 2006
شماره راهنما: ‭SB‬,‭324‬,‭.V45‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of seed physiology
New York Food Products Press : Haworth Reference Press   ، ,c2004
شماره راهنما: ‭SB‬,‭117‬,‭.H27‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Seeds
International Workshop on Seeds(2005 :Brisbane, Qld.) ؛  Cambridge, MA CABI,   ، 2007
شماره راهنما: ‭SB‬,‭113.2‬,‭.I58‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Seed development, dormancy and germination
Oxford ;Ames, Iowa Blackwell Pub.,   ، 2007
شماره راهنما: ‭QK‬,‭661‬,‭.S415‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Seed production of field crops
Tiwari, Brajesh ؛  Jaipur Oxford Book Company   ، 2010
شماره راهنما: ‭SB‬,‭117‬,‭.B7‬,‭2010‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Seed physiology of crops
India SSPH   ، 2011
شماره راهنما: ‭SB‬,‭189.4‬,‭.G8‬,‭2011‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Pictorial atlas of soil and seed fungi
Watanabe, Tsuneo ؛  Boca Raton, Fla. CRC Press,   ، 2002
شماره راهنما: ‭QR‬,‭111‬,‭.W267‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اطلس بذور گیاهان دارویی
مکی زاده تفتی ، مریم ، ۱۳۵۹- ؛  تهران سازمات تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع   ، ۱۳۹۶-
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۹۹‬,‭‌ف‍لا۹‌م۷‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک