کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اع‍ظم‍ی‌ ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌ ،ت‍ورج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍ان‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
 
پدیدآور:
اع‍ظم‍ی‌ ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌ ،ت‍ورج‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین ترکیبات شیمیایی منابع خوراکی دام وطیور استان لرستان
اعظمی کردستانی ،تورج ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۱
شماره راهنما: پ‌.د.۱۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک