کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ال‍ی‍اف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ب‍اطات‌ ن‍وری‌
ال‍ی‍اف‌
ح‍ی‍وان‌ه‍ا -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
پ‍ای‍ان‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
 
پدیدآور:
ب‍ه‍م‍ن‍ی‌ ،ح‍م‍ی‍د رض‍ا
ب‍وس‌، ا
چ‍اج‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ی‍ار اح‍م‍دی‌ ،ب‍ه‍روز
ی‍غ‍م‍ای‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۰-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍ش‍اورزی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ رام‍ی‍ن‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
ن‍ورب‍خ‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
برسی اثر سن برروی قطر وطول الیاف ،درصد چربی وراندمان پشم گوسفندان لری
یار احمدی ،بهروز ؛  دانشگاه رامین ۱۳۷۹
شماره راهنما: پ‌.د.۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مراحل مختلف فعالیت فولیکولی واثر آن بر ریزش ومهمترین خصوصیات الیاف پوششی بزمرخز
بهمنی ،حمید رضا ؛  دانشگاه رامین ۱۳۷۸
شماره راهنما: پ‌.د.۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نصب و راه اندازی شبکه های فیبر نوری و بی سیم
یغمایی مقدم ، محمدحسین ، ۱۳۵۰- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۳/۵۹‬,‭‌ی۷‌ن۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی استفاده از برگ توت در تغذیه نشخوارکنندگان
چاجی ، مرتضی ؛  ملاثانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۵۴ط-۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فیبر در تغذیه حیوانات :راهنمای کاربردی برای حیوانات تک معده ای
بوس ، ا ؛  تهران نوربخش   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۵‬,‭‌ب۸۷‌ف۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک