کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رح‍م‍ان‍ی‌ ،ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍ان‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
ک‍ن‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
رح‍م‍ان‍ی‌ ،ح‍س‍ن‌
رح‍م‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۹-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی قابل متابولیسم )nEMT'EMT'nEMA'EMA( واریته های باقلا و مقایسه آن باCRN
رحمانی ،حسن ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۱
شماره راهنما: پ‌.د.۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کنه شناسی (شکل شناسی ، زیست شناسی و رده بندی )
رحمانی ، حسن ، ۱۳۵۹- ؛  زنجان bتلفن ناشر : ۵۱۵۲۶۴۱،آدرس ناشر :زنجان - کیلومتر ۶ جاده تبریز- دانشگاه زنجان - معاونت پژوهشی دانشگاه دانشگاه زنجان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۸۱۰‬,‭‌ک۹ر۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک