کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ س‍روس‍ت‍ان‍ی‌ ،طاه‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍ان‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
 
پدیدآور:
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ س‍روس‍ت‍ان‍ی‌ ،طاه‍ره‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر جیره های پلت شده وآردی به همراه سطوح مختلف آنزیم بیورایم در عملکرد جوجه های گوشتی
شفیعی سروستانی ،طاهره ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۵
شماره راهنما: پ‌.د.۱۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک