کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ک‍ری‍زدان‌ ،پ‍ری‍س‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍ان‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
 
پدیدآور:
ش‍ک‍ری‍زدان‌ ،پ‍ری‍س‍ا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین قابلیت هضم ،تعادل ازت ومجموع مواد مغذی قابل هضم جیره های حاوی سطوح مختلف پیت عمل آوری شده با بخار آب در گوسفند عربی
شکریزدان ،پریسا ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۶
شماره راهنما: پ‌.د.۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک