کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍طر چ‍ی‍ان‌ ،ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍ان‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
 
پدیدآور:
ع‍طر چ‍ی‍ان‌ ،ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
استفاده ازجو بدون پوشینه با آنزیم یا بدون آنزیم بجای ذرت درجیره غذایی جوجه های گوشتی
عطر چیان ،علی اصغر ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۰
شماره راهنما: پ‌.د.۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک