کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ه‍ی‍ان‌ ،ش‍ه‍لا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍ان‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
 
پدیدآور:
ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ه‍ی‍ان‌ ،ش‍ه‍لا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عملکرد اسپرم های داخلی وخارجی در تولید شیر گاوهای هلشتاین استانهای گیلان ،مازندران وگلستان
نعمت الهیان ،شهلا ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۳
شماره راهنما: پ‌.د.۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک