کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍وش‍م‍ن‍دی‌ ،ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارق‍ام‌ ج‍و
پ‍ای‍ان‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
 
پدیدآور:
ه‍وش‍م‍ن‍دی‌ ،ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
ه‍وش‍م‍ن‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ دام‍ی‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر منابع مختلف مکمل پروتئینی بر عملکرد ،تعادل ازت وارزش بیولوژیکی پروتئین در بره های شیر خوار
هوشمندی ،علی محمد ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۲
شماره راهنما: پ‌.د.۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر فرآوری ( شکل فیزیکی خوراک با وبدون آنزیم ) جیره های غذایی حاوی ارقام جو ایرانی ،بر عملکرد،خصوصیات لاشه ،قابلیت هضم ایلئومی ،برخی فراسنجه های ایمنی وخونی ،فعالیت آنزیمی وخصوصیات مورفولوژیکی روده باریک جوجه های گوشتی
هوشمندی ، علی محمد ؛  دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین علوم دامی و صنایع غذایی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: پ‌.د.۳۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک