کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
ک‍ل‍زای‌ پ‍ای‍ی‍زه‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‍ج‍ان‍پ‍ور ،رح‍ی‍م‌
م‍ه‍ت‍دی‌ ن‍ی‍ا،اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ ب‍ی‍گ‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د ب‍ه‍رام‌
ن‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌ ،آرس‍س‍ی‍س‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین ارزش غذایی مخلوط تفاله تر چغندر قند و باگاس سیلو شده با اوره و ملاس در گوسفند
مهتدی نیا،ابوالقاسم ؛  دانشگاه شهید چمران اهواز:مجتمع آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین ۱۳۸۰
شماره راهنما: پ‌.د.۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر سیر به عنوان مکمل برروی رشد ومرگ ومیر جوجه های گوشتی
نیستانی ،آرسسیس ؛  دانشکاه رامین ۱۳۸۱
شماره راهنما: پ‌.د.۱۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی خصوصیات توارثی برخی از صفات رشد گوسفند مغانی
علیجانپور ،رحیم ؛  دانشگاه رامین ۱۳۸۰
شماره راهنما: پ‌.د.۲۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر زمان مصرف و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و خصوصیات کمی و کیفی کلزای پاییزه در کردستان
نصرالله بیگی ،محمد بهرام ؛  دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خرداد۱۳۸۷
شماره راهنما: پ‌.ز.۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک