کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : CRC Press ;Cambridge, England :Woodhead,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Baking
Cereal products
Foodborne diseases
Frying
Health Food, standards
 
پدیدآور:
Cauvain, Stanley P
 
ناشر:
CRC Press ; Cambridge, England : Woodhead,
CRC Press ;Cambridge, England :Woodhead Pub
CRC Press ;Cambridge, England :Woodhead,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Cereals processing technology
Boca Raton, FL CRC Press ;Cambridge, England :Woodhead Pub   ، 2001
شماره راهنما: ‭TP‬,‭434‬,‭.C47‬,‭2001‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Frying
Boca Raton, FL CRC Press ;Cambridge, England :Woodhead Pub   ، 2001
شماره راهنما: ‭TX‬,‭689‬,‭.F76‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Baking problems solved
Cauvain, Stanley P ؛  Boca Raton CRC Press ;Cambridge, England :Woodhead Pub   ، 2001
شماره راهنما: ‭TX‬,‭763‬,‭.C49‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Foodborne pathogens
Boca Raton, FL CRC Press ; Cambridge, England : Woodhead,   ، 2002
شماره راهنما: ‭RA‬,‭601.5‬,‭.F659‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of organic food safety and quality [electronic resource]
Boca Raton, Fla. CRC Press ;Cambridge, England :Woodhead,   ، 2007
شماره راهنما: ‭S‬,‭605.5‬,‭.H353‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک