کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Crops -- Genetic engineering.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Crops - genetic engineering - environmental aspects
Crops -- Genetic engineering.
Crops -- Physiology
Crops- Genetic engineering- Congresses
Genetic Structures
Plant biotechnology
 
پدیدآور:
Kumar,H.D
Roy, Darbeshwar
 
ناشر:
Academic
Alpha Science
CABI publishing
DAYA Publishing house
IOS Press
Springer
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Use of agriculturally important genes in biotechnology
Amsterdam ;Washington, DC IOS Press   ، c2000
شماره راهنما: ‭SB‬,‭123.57‬,‭.U78‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Crop modification biotech and Non-biotech approaches
Kumar,H.D ؛  Delhi DAYA Publishing house   ، 2004
شماره راهنما: ‭SB‬,‭106‬,‭.C7K8‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Environmental Risk Assessment of Genetically modified organisms
Uk CABI publishing   ، 2006
شماره راهنما: ‭SB‬,‭123.57‬,‭.E59‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Crop physiology : applications for genetic improvement and agronomy
Amsterdam ; London Academic   ، 2009
شماره راهنما: ‭SB‬,‭112.5‬,‭.C76‬,‭2009‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Biotechnology
Roy, Darbeshwar ؛  Oxford Alpha Science   ، 2010
شماره راهنما: ‭TP‬,‭248.2‬,‭.R687‬,‭2010‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Genomics-Assisted Crop Improvement [electronic resource]
Dordrecht Springer   ، c2007
شماره راهنما: ‭SB‬,‭123.57‬,‭G45‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک