کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : M. Dekker,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Crops, Effect of stress on
Fungi, Genetics
Nonnutritive sweeteners
Soil physics
 
پدیدآور:
 
ناشر:
M. Dekker
M. Dekker,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Alternative sweeteners
New York M. Dekker   ، c2001
شماره راهنما: ‭TP‬,‭422‬,‭.A48‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of plant and crop stress
New York M. Dekker,   ، c1999
شماره راهنما: ‭SB‬,‭112.5‬,‭.H36‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Genomics of plants and fungi
New York M. Dekker,   ، c2003
شماره راهنما: ‭QK‬,‭602‬,‭.G465‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Soil and environmental analysis
New York M. Dekker,   ، c2001
شماره راهنما: ‭S‬,‭592.3‬,‭.S66‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک