کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : O. O. Lasekan
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‌ات‍اب‍ن‍ ح‌لاص‍ا و ت‌ع‍ارز
ی‌ی‍اذغ‍ ع‌ی‍ان‍ص‍ و م‌ول‍ع‍
 
پدیدآور:
O. O. Lasekan
O.O. Lasekan
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله لاتین
 
 
Moisture Sorption and the Degree of Starch PolymerDegradation on Flours of Popped and MaltedSorghum ( Sorghum bicolor)
O. O. Lasekan ؛  2000
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله لاتین
 
 
Biogenic amines in traditional alcoholic beverages producedin Nigeria
O.O. Lasekan ؛  2001
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک