کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : V. K. Rao
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Education,Higher
Educational technology
Vocational education
ت‌ات‍اب‍ن‍ ح‌لاص‍ا و ت‌ع‍ارز
م‍رغ‌ و خ‍روس‌ه‍ا -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ -- اث‍ر ف‍ش‍ار -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌
 
پدیدآور:
Rao,V.K
Rao,V.K.
V. K. Rao
پ‍ان‍دا، آرون‌ ک‍وم‍ار
 
ناشر:
A.P.H.Publishing Corporation
آوای‌ م‍س‍ی‍ح‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌،واح‍د م‍ش‍ه‍د،ان‍ت‍ش‍ارات‌
پ‍رت‍و واق‍ع‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Educational Technology
Rao,V.K. ؛ 
شماره راهنما: ‭LB‬,‭1028.3‬,‭.R324‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Vocational Education
Rao,V.K ؛  New Delhi 2004
شماره راهنما: ‭LC‬,‭1043‬,‭.R3‬,‭2004‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Higher education
Rao,V.K ؛  New Delhi A.P.H.Publishing Corporation   ، 2003
شماره راهنما: ‭LB‬,‭2322.2‬,‭.R36‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله لاتین
 
 
Rheological Characterisation of Long- and Short-Mixing Flours Based on Stressت Relaxation
V. K. Rao ؛  2000
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ایده های نوین پیرامون مواد محرک رشد در تغذیه طیور
پاندا، آرون کومار ؛  تهران پرتو واقعه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۴۹۴‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مواد محرک رشد در تغذیه طیور( ایده های نو و جدید)
پاندا، آرون کومار ؛  ساری آوای مسیح   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۴۹۴‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی و بیولوژی مولکولی تحمل تنش در گیاهان
مشهد جهاد دانشگاهی ،واحد مشهد،انتشارات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۷۵۴‬,‭‌ف۹۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک