کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍رزی‍ن‌، س‍ع‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازرگ‍ان‌، م‍ه‍دی‌، ۱۲۸۶ - ۱۳۷۳ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ب‍رزی‍ن‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زندگینامه سیاسی مهندس مهدی بازرگان
برزین ، سعید ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۲۸‬,‭‌ب۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک