کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍دن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍دن‍ی‌
 
پدیدآور:
چ‍ان‍دوک‌، ن‍ی‍را،۱۹۴۷-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه ی مدنی و دولت :کاوشهایی در نظریه ی سیاسی
چاندوک ، نیرا،۱۹۴۷- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۳۶‬,‭‌چ۲، ‌ج۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک