کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲ - ۱۳۵۶ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲ - ۱۳۵۶ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ح‍م‍ی‍د
لام‍ع‍ی‌، ش‍ع‍ب‍ان‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۳-
ی‍وس‍ف‍ی‌ اش‍ک‍وری‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۸-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ار
رام‍ن‍د
ن‍ش‍ر ی‍ادآوران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شریعتی و نقد سنت
یوسفی اشکوری ، حسن ، ۱۳۲۸- ؛  تهران نشر یادآوران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴‌ی۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دکتر شریعتی در آیینه ی خاطرات ( خاطرات و نظریات یکصدشخصیت )
لامعی ، شعبانعلی ، ۱۳۲۳- ؛  تهران رامند   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳‬,‭‌ش۴‌ل۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شریعتی در جهان :نقش دکتر علی شریعتی در بیدارگری اسلامی از دیدگاه اندیشمندان و محققان خارجی
احمدی ، حمید ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۸۴‬,‭‌ف‍لا۳‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک