کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍وی‍ل‌، آل‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍م‌
آک‍ن‍ه‌ -- ت‍اث‍ر ت‍غ‍ذی‍ه‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
 
پدیدآور:
م‍وی‍ل‌، آل‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍ران‌ م‍ح‍م‍ود
واژه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درمان جوش ( آکنه )
مویل ، آلن ؛  تهران دانشگران محمود   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RL‬,‭۱۳۱‬,‭‌م۸د۴‬,‭۱۳۷۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شفای طبیعی :آسم و تب یونجه
مویل ، آلن ؛  تهران دانشگران محمود   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۹۱‬,‭‌م۸‌ش۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شفای طبیعی :مقدمه ای بر شفای طبیعی و ملاحظاتی در باب تغذیه ، روزه ، پرهیز، استخوان درمانی و آب درمانی
مویل ، آلن ؛  [تهران ] واژه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۱‬,‭‌م۸‌ش۷۱‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک