کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ب‍وی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۴۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍اس‍ت‍م‍داران‌ ای‍ران‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ن‍ب‍وی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۴۱-
 
ناشر:
روزن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گفت و گوهای صریح
نبوی ، ابراهیم ، ۱۳۴۱- ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۶۹‬,‭‌ن۲‌گ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک