کتابخانه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب لاتین
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Biotechnology
Botany -- United States
Food handling
Food- Composition
Food-Composition
Food-Processing
Fruit juices
Genetics
No-tillage
Ruminants-nutrition
Seed technology
Seeds
Seeds congresses
Soil ecology-Methodology-Congresses
Soil formation
Soils- Phsphorus
Strawberries
Urban soils
Veterinary medicine
 
پدیدآور:
Bailey, L. H. (Liberty Hyde)
Baker, C. J
Baskin,Carol C.
Birkeland,Peter W.
Coultate, Tom P
Craul,Phillip J.,1932
Guibet,Jean-Claude
Hancock,James F.
International workshop on seeds(6th:1999:merida,mexico)
Udall, Denney Hammond
 
ناشر:
Aspen Publisher
CAB International
Chapman
Editions Technip
IOS Press
Macmillan Co
Royal Society of Chemistry
Tindall
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Seed biology:advances and applications :proceeding of the sixth international workshop on seeds,merida,mexico,1999
International workshop on seeds(6th:1999:merida,mexico) ؛ 
شماره راهنما: ‭SB‬,‭113.3‬,‭.I46‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Seed technology and its biological basis
1999
شماره راهنما: ‭SB‬,‭114‬,‭.A3,S44‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Soils and geomorphology
Birkeland,Peter W. ؛  1999
شماره راهنما: ‭S‬,‭592.2‬,‭.B57‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Strawberries
Hancock,James F. ؛  1999
شماره راهنما: ‭SB‬,‭385‬,‭.H34‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Seeds ecology,biogeography,and evolution of dormancy and germination
Baskin,Carol C. ؛ 
شماره راهنما: ‭S‬,‭21‬,‭.B25‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Standard soil methods for long-term ecological research
1999
شماره راهنما: ‭QH‬,‭541.5‬,‭.S6,S688‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Quantitative aspectes of ruminant digestion and metabolism
شماره راهنما: ‭SF‬,‭95‬,‭.Q57‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Technology of reduced-Additive foods
شماره راهنما: ‭TX‬,‭545‬,‭.T38‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Urban soils:applications and practices
Craul,Phillip J.,1932 ؛  1999
شماره راهنما: ‭S‬,‭592.17‬,‭.U73,C735‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
The practice of veterinary medicine
Udall, Denney Hammond ؛  Bailliebre Tindall   ،
شماره راهنما: ‭SF‬,‭745‬,‭.U3‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Manual of cultivated plants most commonly grown in the continental United States and Canada
Bailey, L. H. (Liberty Hyde) ؛  New York Macmillan Co   ، .1975
شماره راهنما: ‭QK‬,‭110‬,‭.B3‬,‭1975‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Phosphorus loss from soil to water
Wallingford CAB International   ، 1997
شماره راهنما: ‭S‬,‭592.6‬,‭.P55, P42‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
HACCP in meat, poultry and fish processing
London Chapman   ،
شماره راهنما: ‭TX‬,‭537‬,‭.H3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Genetically modified organisms a guide to biosafety
1995
شماره راهنما: ‭QH‬,‭430‬,‭.G46‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Ultrasound in food processing
1998
شماره راهنما: ‭TP‬,‭371.2‬,‭.U49‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
No-tillage seeding science and practice
Baker, C. J ؛  Wallingford CAB International   ، 1996
شماره راهنما: ‭S‬,‭604‬,‭.B35‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Use of agriculturally important gene in biotechnology
Netherlands IOS Press   ، 2000
شماره راهنما: ‭TP‬,‭248.2‬,‭.B58‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Production and packaging of non-carbonated fruit juices and fruit beverages
Gaithersburg Aspen Publisher   ، 1999
شماره راهنما: ‭TP‬,‭562‬,‭.P76‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Food, the chemistry of its components
Coultate, Tom P ؛  cambridge Royal Society of Chemistry   ، 1996
شماره راهنما: ‭TX‬,‭551‬,‭.C757‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Fuels and Engines,technology-energy-environment
Guibet,Jean-Claude ؛  Paris Editions Technip   ، 1997
شماره راهنما: ‭TJ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9